Національний виробник
світлотехнічної продукції
для дому та бізнесу

Відділ оптових продаж: пн-пт 9:00-18:00
(032) 245 43 31 або (067) 673 77 19
Не додзвонились?
Замовити зворотній дзвінок
  • English (United Kingdom)
  • Ukrainian (Ukraine)
Головна | LED освітлення | Високопотужні світлодіодні лампи IP20 | Високопотужні світлодіодні лампи промислові пелюсткової форми IP20
UA EN Контакти Новини та Статті Де купити? Про компанію ПрАТ "Львівський електроламповий завод "ІСКРА"

Національний виробник
світлотехнічної продукції
для дому та бізнесу

  Відділ оптових продаж: пн-пт 9:00-18:00
(032) 245 43 31 або (067) 673 77 19
Не додзвонились?
Замовити зворотній дзвінок
 
 
ПРОТОКОЛ № 25 Загальних зборів акціонерів від 26 квітня 2017 року

 

ПУБЛІЧНЕ акціонерне товариство «ІСКРА»

ПРОТОКОЛ № 25

ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА»

(Код ЄДРПОУ 00214244)

 

26 квітня 2017 року м. Львів, 79066, вул. Вулецька, 14

 

Дата, час і місце проведення загальних зборів:

26 квітня 2017 року о 10:30, 79066, м. Львів, Вулецька, 14, 2-й поверх актовий зал

(початок реєстрації акціонерів для участі у зборах о 09:30, закінчення реєстрації о 10:20)

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

24 година 00 хвилин 20 квітня 2017 року

 

СЛУХАЛИ:

Голову Реєстраційної комісії – Манівську Лілію Романівну, яка повідомила про загальну кількість голосів акціонерів – власників голосуючих акцій Товариства, що зареєструвалися для участі у Загальних зборах.

Станом на 10.30 год. 26.04.2017 року на чергових Загальних зборах акціонерів зареєструвались:

4 фізичні особи, які володіють 867 494 голосуючими акціями, що становить 4,82 відсотка від голосуючих акцій Товариства, окрім того 14 акціонерів, акції яких є неголосуючими.

10 юридичних осіб (їх представників), які володіють 17 011 522 голосуючими акціями, що становить 94,53 відсотків від голосуючих акцій Товариства. (Додаток № 23).

 

Всього на Загальних зборах акціонерів ПАТ «Іскра» зареєстровано 14 акціонерів, які володіють 17 876 016 голосуючими акціями, що становить 99,35 відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

Всього зареєстровано та видано 168 бюлетенів.

 

Кворум загальних зборів:

99,35 (дев’яносто дев’ять цілих тридцять п’ять сотих) відсотків від загальної кількості голосуючих акцій Товариства.

 

Згідно ст. 41 Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі Протоколу реєстраційної комісії (Додаток № 1) Загальні збори акціонерів ПАТ «Іскра» визнаються правомочними і оголошуються відкритими.

 

1. Питання № 1 Порядку денного: Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноваження.

Для підрахунку голосів на Загальних зборах Генеральний директор – Голова правління Костів Мирон Андрійович пропонує обрати лічильну комісію у складі 3-ох осіб:

1.     Манівська Лілія Романівна – голова лічильної комісії;

2.     Мишограй Ольга Ігорівна – член лічильної комісії;

3.     Клепач Марія Богданівна – член лічильної комісії;

Проект рішення: 1) Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Манівська Л.Р., член комісії – Мишограй О.І.; член комісії – Клепач М.Б.

2)        Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 26.04.2017 р., та складання Протоколу про підсумки голосування.

Акціонери голосують бюлетенем №1

Результат голосування:

«ЗА» проголосувало 17 879 016 голосуючих простих іменних акцій, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«ПРОТИ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними – 0 голосів.

Загальні збори ухвалили:

1) Обрати лічильну комісію в кількості 3 особи, персональним складом: Голова комісії – Манівська Л.Р., член комісії – Мишограй О.І.; член комісії – Клепач М.Б.

2)        Повноваження лічильної комісії припиняються після закінчення річних Загальних зборів Товариства, призначених на 26.04.2017 р., та складання Протоколу про підсумки голосування.

(Додаток № 11 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 1)).

 

2. Питання № 2 Порядку денного: Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.

Для ведення Загальних зборів акціонерів Генеральний директор – Голова правління Костів Мирон Андрійович пропонує обрати Голову та секретаря Загальних зборів акціонерів: Дацюка Михайла Михайловича – головою, Федоренко Людмилу Станіславівну – секретарем.

Проект рішення: Обрати головою Загальних зборів - Дацюка Михайла Михайловича, секретарем зборів - Федоренко Людмилу Станіславівну.

Акціонери голосують бюлетенем № 2

Результат голосування:

«ЗА» проголосувало 17 879 016 голосуючих простих іменних акцій, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«ПРОТИ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Загальні збори ухвалили:

Обрати головою Загальних зборів - Дацюка Михайла Михайловича, секретарем зборів - Федоренко Людмилу Станіславівну.

(Додаток № 12 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 2)).

 

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Дацюка Михайла Михайловича, який зачитав порядок денний Загальних зборів акціонерів Товариства:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.    Про обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2.    Про обрання голови та секретаря загальних зборів.

3.    Про затвердження порядку проведення та регламенту загальних зборів.

4.    Звіт Генерального директора - Голови правління за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016р. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора - Голови правління за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік, звіту Наглядової Ради, Звіту Ревізійної комісії.

5.    Затвердження річного звіту Товариства за 2016р. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016р.

6.    Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ ЗАВОД «ІСКРА».

7.  Внесення змін до статуту Товариства шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

8.    Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення даних положень в новій редакції.

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової Ради.

10.    Обрання членів Наглядової ради.

11.   Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів і членами Наглядової Ради Товариства.

12.    Схвалення Товариством значного правочину, що вчинений у 2016р., в порядку, передбаченому ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства».

 

Порядок денний Загальних зборів акціонерів затверджений на засіданні Наглядової Ради Публічного акціонерного товариства «Іскра» (Протокол б/н від 10.04.2017 року).

Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів Публічного акціонерного товариства «Іскра» та проект Порядку денного друкувалися у щоденному офіційному друкованому виданні «Відомості НКЦПФР» за № 56 (2561) від 23.03.2017 року.

 

3. Питання № 3 Порядку денного: Про затвердження порядку проведення та регламенту Загальних зборів.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Дацюка Михайла Михайловича, який запропонував наступний порядок проведення та регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ІСКРА» в наступній редакції:

 

«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ІСКРА»

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПАТ «ІСКРА» проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос.

Рішення з питання № 6, 7 Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПАТ «ІСКРА».

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради. Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування, перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у річних загальних зборах.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПАТ «ІСКРА».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1.Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 25 хв.

2.     На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.

3.     Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 4 хв.

4.     Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 2 хв.

5.     Обговорення кожного питання порядку денного проводити в термін до 40 хв.

6.     Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного - наприкінці зборів.

 

Акціонери голосують бюлетенем № 3

 

Результат голосування:

 

«ЗА» проголосувало 17 879 016 голосуючих простих іменних акцій, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

 

«ПРОТИ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

 

«УТРИМАВСЯ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

 

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

 

Загальні збори ухвалили:

Затвердити Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ІСКРА» в наступній редакції:

«Порядок проведення та регламент роботи загальних зборів акціонерів ПАТ «ІСКРА»

У відповідності до Статуту Товариства та чинного законодавства голосування на загальних зборах ПАТ «ІСКРА» проводиться за принципом: 1 акція - 1 голос.

Рішення з питання № 6, 7 Порядку денного цих Загальних зборів акціонерів приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у зборах.

Зі всіх інших питань порядку денного, в т.ч. з процедурних питань, рішення приймається простою більшістю голосів присутніх акціонерів (їх представників), що зареєструвалися перед початком зборів та беруть участь у загальних зборах ПАТ «ІСКРА».

Голосування з усіх питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Форма та текст такого бюлетеня були затверджені Протоколом Наглядової ради. Засвідчення бюлетенів для голосування здійснюється підписом члена реєстраційної комісії, який видає відповідні бюлетені для голосування, перед їх видачею акціонеру (його представнику) під час його реєстрації для участі у річних загальних зборах.

Рішення, прийняте на загальних зборах є обов'язковим для всіх акціонерів (включаючи тих, хто не приймав участі у загальних зборах, у голосуванні) і посадових осіб ПАТ «ІСКРА».

Для проведення загальних зборів акціонерів пропонується затвердити наступний регламент роботи:

1.Для доповіді виступаючих з окремих питань порядку денного надавати слово до 25 хв.

2.     На дачу відповідей на запитання при обговоренні питань доповідачу надавати до 5 хвилин.

3.     Виступаючим, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 4 хв.

4.     Виступаючим з додатковою інформацією, що приймають участь в обговоренні питань порядку денного, надавати слово до 2 хв.

5.     Обговорення кожного питання порядку денного проводити в термін до 40 хв.

6.     Відповіді на питання, які не стосуються питань порядку денного - наприкінці зборів.

(Додаток № 13 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 3)).

 

4. Питання № 4 Порядку денного: Звіт Генерального директора - Голови правління за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016р. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Генерального директора - Голови правління за 2016 рік та визначення основних напрямків діяльності на 2017 рік, звіту Наглядової Ради, Звіту Ревізійної комісії.

СЛУХАЛИ:

Генерального директора Костіва Мирона Андрійовича, який зачитав Звіт Генерального директора про господарську діяльність Товариства за 2016 рік (Додаток № 2), та запропонував затвердити його і визначити основні напрямки діяльності на 2017 рік.

Члена Наглядової ради представника Росінанте Ентерпрайзес Лімітед - Козіброзу Ярослава Івановича, який зачитав Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016р. (Додаток № 3) та запропонував Загальним зборам затвердити його.

Голову Ревізійної комісії Лелюха Петра Івановича, який зачитав Звіт Ревізійної Комісії (Додаток № 4) та запропонував Загальним зборам затвердити його.

Проект рішення:

1) Затвердити звіт Генерального директора - Голови правління за 2016 рік та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік;

2) Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016р.;

3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016р.

Акціонери голосують бюлетенем № 4

Результат голосування:

«ЗА» проголосувало 17 879 016 голосуючих простих іменних акцій, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«ПРОТИ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Загальні збори ухвалили:

1) Затвердити звіт Генерального директора - Голови правління за 2016 рік та визначити основні напрямки діяльності Товариства на 2017 рік;

2) Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2016р.;

3) Затвердити звіт Ревізійної комісії Товариства за 2016р.

((Додаток № 14 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 4)).

 

5. Питання № 5 Порядку денного: Затвердження річного звіту Товариства за 2016р. Порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2016р.

СЛУХАЛИ:

Фінансового директора – Головного бухгалтера Хамуляк Богдану Богданівну, яка зачитала Річний звіт Товариства (Додаток № 5) та запропонувала збитки, отримані у 2016 році, покрити за рахунок доходів майбутніх періодів.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2016р. Отриманий Товариством збиток за 2016 рік в сумі 21 031 тис.грн. покривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів.

Акціонери голосують бюлетенем № 5

Результат голосування:

«ЗА» проголосувало 17 879 016 голосуючих простих іменних акцій, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«ПРОТИ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Загальні збори ухвалили:

Затвердити річний звіт Товариства за 2016р. Отриманий Товариством збиток за 2016 рік в сумі 21 031 тис.грн. покривати за рахунок можливих прибутків наступних періодів.

((Додаток № 15 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 5)).

 

6.  Питання № 6 Порядку денного: Прийняття рішення про зміну типу Товариства. Прийняття рішення про зміну найменування Товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ ЗАВОД «ІСКРА».

СЛУХАЛИ:

В.о. заступника генерального директора ПАТ «Іскра» з правових питань Манівську Лілію Романівну, яка повідомила, що у звязку із прийняттям змін до Закону України «Про акціонерні товариства», виникла необхідність у зміні типу товариства «Іскра» з публічного акціонерного товариства на приватне. Оскільки приватне акціонерне товариство «Іскра» згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вже існує, то виникає необхідність й у зміні найменування Публічного акціонерного товариства «Іскра» на Приватне акціонерне товариство «Львівський електроламповий завод «Іскра».

Виходячи із зазначеного, голова Загальних зборів Дацюк М.М. запропонував прийняти рішення про зміну типу та найменування Товариства, а саме з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ ЗАВОД «ІСКРА».

Проект рішення: 1) Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

2)        Змінити найменування акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ ЗАВОД «ІСКРА».

Акціонери голосують бюлетенем № 6

Результат голосування:

«ЗА» проголосувало 17 879 016 голосуючих простих іменних акцій, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«ПРОТИ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Загальні збори ухвалили:

1) Змінити тип акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО.

2)   Змінити найменування акціонерного товариства з ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА» на ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЛЬВІВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОЛАМПОВИЙ ЗАВОД «ІСКРА».

((Додаток № 16 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 6)).

 

7. Питання № 7 Порядку денного: Внесення змін до статуту Товариства, шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції. Затвердження нової редакції Статуту Товариства.

СЛУХАЛИ:

В.о. заступника генерального директора ПАТ «Іскра» з правових питань Манівську Лілію Романівну, яка запропонувала, у зв’язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства, а також внесенням змін і приведенням у відповідність до чинного законодавства України Статуту Товариства, прийняти рішення про затвердження Статуту Товариства в новій редакції (Додаток №6) та уповноваження голови і секретаря Загальних зборів підписати даний Статут.

Проект рішення: 1) Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2)   Доручити голові та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.

Акціонери голосують бюлетенем № 7

Результат голосування:

«ЗА» проголосувало 17 879 016 голосуючих простих іменних акцій, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«ПРОТИ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Загальні збори ухвалили:

1) Внести зміни і доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження Статуту Товариства в новій редакції з метою його приведення у відповідність до вимог Закону України «Про акціонерні товариства».

2)   Доручити голові та секретарю Загальних зборів акціонерів підписати Статут Товариства в новій редакції.

((Додаток № 17 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 7)).

 

8. Питання №8 Порядку денного: Про внесення змін до положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення даних положень в новій редакції.

СЛУХАЛИ:

В.о. заступника генерального директора ПАТ «Іскра» з правових питань Манівську Лілію Романівну, яка запропонувала, у зв’язку із прийняттям рішення про зміну типу та найменування Товариства, а також приведенням у відповідність до чинного законодавства України Положень про Загальні збори (Додаток №7), Наглядову раду (Додаток №8), Правління (Додаток №9), Ревізійну комісію (Додаток №10) Товариства, прийняти рішення про внесення змін до даних Положень шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни до положень про загальні збори, наглядову раду, правління та ревізійну комісію Товариства шляхом викладення даних положень в новій редакції.

Акціонери голосують бюлетенем № 8

Результат голосування:

«ЗА» проголосувало 17 879 016 голосуючих простих іменних акцій, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«ПРОТИ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Загальні збори ухвалили:

Внести зміни до Положень про Загальні збори, Наглядову раду, Правління та Ревізійну комісію Товариства шляхом викладення даних положень в новій редакції.

((Додаток № 18 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 8)).

 

9. Питання №9 Порядку денного: Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради. Визначення кількісного складу Наглядової Ради.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Дацюка Михайла Михайловича, який запропонував у зв’язку із закінченням строку дії повноважень Наглядової ради ПАТ «Іскра», припинити повноваження наступних її членів: Голова Наглядової ради – Зігфрід Бернд Пільц – представник акціонера Сіфонт Холдінгс Лімітед; члени Наглядової ради: Орест Ляйєр – представник акціонера Кріскон Лімітед; Ярослав Козіброда – представник акціонера Росінанте Ентерпрайзес Лімітед. Встановити кількісний склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 особи.

Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради – Зігфрід Бернд Пільц – представник акціонера Сіфонт Холдінгс Лімітед,

Члени Наглядової ради: Орест Ляйєр – представник акціонера Кріскон Лімітед; Ярослав Козіброда – представник акціонера Росінанте Ентерпрайзес Лімітед. Встановити кількісний склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 особи.

Акціонери голосують бюлетенем № 9

Результат голосування:

«ЗА» проголосувало 17 879 016 голосуючих простих іменних акцій, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«ПРОТИ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні – 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Загальні збори ухвалили:

Припинити повноваження членів Наглядової ради Товариства у складі: Голова Наглядової ради – Зігфрід Бернд Пільц – представник акціонера Сіфонт Холдінгс Лімітед,

Члени Наглядової ради: Орест Ляйєр – представник акціонера Кріскон Лімітед; Ярослав Козіброда – представник акціонера Росінанте Ентерпрайзес Лімітед. Встановити кількісний склад членів Наглядової Ради Товариства у кількості 3 особи.

((Додаток № 19 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 9)).

 

10.    Питання №10 Порядку денного: Обрання членів Наглядової ради.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Дацюка Михайла Михайловича, який повідомив, що від таких акціонерів як Elect Holdings Limited, Fladis Enterprises Limited та Щудло Орест Ярославович у відповідності до вимог чинного законодавства та у встановлений законом строк надійшли пропозиції щодо кандидатів до складу членів Наглядової ради Товариства. Відповідно голова Загальних зборів акціонерів Дацюк М.М. запропонував обрати до складу Наглядової ради наступних запропонованих фізичних осіб із заявлених кандидатур:

Зігфрід Бернд Пільц - представник акціонера Elect Holdings Limited;

Орест Ляйєр - представник акціонера Fladis Enterprises Limited;

Щудло Орест Ярославович – акціонер.

Проект рішення: Обрати до складу Наглядової ради наступних членів: Зігфрід Бернд Пільц – представник акціонера Elect Holdings Limited; Орест Ляйєр – представник акціонера Fladis Enterprises Limited; Щудло Орест Ярославович – акціонер.

Акціонери голосують бюлетенем № 10

Результат кумулятивного голосування:

№п/п

Кандидат

Кількість голосів для кумулятивного голосування

1

Представник акціонера Elect Holdings Limited (Кіпр, Лімасол, Нафпліу, 15, 2-поверх, а/с 3025, код ЄДРПОУ 93517) –

Зігфрід Бернд Пільц

 

17 879 016

2

Представник акціонера Fladis Enterprises Limited (Кіпр, Лімасол, Нафпліу, 15, 1-поверх, офіс 102, а/с 3025, код ЄДРПОУ 156909) - Орест Ляйєр

 

17 879 016

3

Акціонер - Щудло Орест Ярославович

 

17 879 016

 

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Загальні збори ухвалили:

До складу Наглядової ради Товариства обрано наступних членів: Зігфрід Бернд Пільц – представник акціонера Elect Holdings Limited; Орест Ляйєр – представник акціонера Fladis Enterprises Limited; Щудло Орест Ярославович – акціонер.

((Додаток № 20 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 10)).

 

11.   Питання №11 Порядку денного: Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової Ради Товариства. Обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів і членами Наглядової Ради Товариства.

СЛУХАЛИ:

Голову Загальних зборів акціонерів Дацюка Михайла Михайловича, який запропонував затвердити умови цивільно-правового договору з обраними членами Наглядової ради; у звязку з фінансово-економічним становищем Товариства договори укласти на безоплатній основі. Для підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради уповноважити Генерального директора Товариства.

Проект рішення:

1)   Укласти з новообраним членом Наглядової ради цивільно-правовий договір на безоплатній основі.

2)   Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з Членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради.

Акціонери голосують бюлетенем № 11

Результат голосування:

«ЗА» проголосувало 17 879 016 голосуючих простих іменних акцій, що складає 100 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«ПРОТИ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Загальні збори ухвалили:

1)   Укласти з новообраним членом Наглядової ради цивільно-правовий договір на безоплатній основі.

2)   Затвердити умови цивільно-правового договору, який укладатиметься з Членами Наглядової ради. Уповноважити Генерального Директора Товариства на підписання цивільно-правових договорів з Членами Наглядової ради.

((Додаток № 21 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 11)).

 

12.    Питання №12 Порядку денного: Схвалення Товариством значного правочину, що вчинений у 2016р., в порядку, передбаченому ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства».

СЛУХАЛИ:

Фінансового директора – Головного бухгалтера Хамуляк Богдану Богданівну, яка повідомила, що у 2016р. ПАТ «Іскра» був вчинений значний правочин, а саме здійснена поставка продукції відповідно до Договору поставки №51-07-2012 від 01.08.2012р., укладеного між ПАТ «Іскра» та ТзОВ «Самбірський радіозавод «Сигнал», на суму 236 729 782,19 грн, що становить 35,73% до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності ПАТ «Іскра». Відповідно до ст.72 Закону України «Про акціонерні товариства» вчинення зазначеного значного правочину потребує схвалення Загальними зборами акціонерів.

Проект рішення:

Схвалити правочин, а саме дії Товариства, що пов’язані з виконанням умов Договору поставки №51-07-2012 від 01.08.2012р., укладеного між ПАТ «Іскра» та ТОВ «Самбірський радіозавод «Сигнал», за поставлену продукцію протягом 2016р. на суму 236 729 782,19 грн, що становить 35,73% до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

Акціонери голосують бюлетенем № 12

Результат голосування:

«ЗА» проголосувало 17 810 784 голосуючих простих іменних акцій, що складає 99,62 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«ПРОТИ» проголосувало 68 232 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0,38 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

«УТРИМАВСЯ» проголосувало 0 голосуючих простих іменних акцій, що складає 0 відсотків від кількості голосуючих акцій Товариства, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

Не брали участь у голосуванні - 0 голосів.

За бюлетенями, визнаними недійсними - 0 голосів.

Загальні збори ухвалили:

Схвалити правочин, а саме дії Товариства, що пов’язані з виконанням умов Договору поставки №51-07-2012 від 01.08.2012р., укладеного між ПАТ «Іскра» та ТОВ «Самбірський радіозавод «Сигнал», за поставлену продукцію протягом 2016р. на суму 236 729 782,19 грн, що становить 35,73% до вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності акціонерного товариства.

((Додаток № 22 (Протокол Лічильної комісії Бюлетень № 12)).

 

СЛУХАЛИ:

Наприкінці зборів слухали короткі виступи акціонерів, а саме:

Кульчицький-Цмайло Степан-Семен Дмитрович зауважив, що Загальні збори акціонерів проводяться в день скорботи українського народу – Чорнобильської катастрофи, у зв’язку з чим Голова зборів Дацюк М.М. запропонував вшанувати пам’ять загиблих при ліквідації на ЧАЕС хвилиною мовчання. Згодом Кульчицький-Цмайло С.Д. додав, що заслуханий звіт про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016р. є типовим; знає, що власники підприємства отримують дивіденди, а фізичні особи - акціонери не отримують нічого. Вважає, що між Товариством та акціонерами немає контакту по обміну інформацією.

Денис Борис Танасійович у своєму виступі висловив особисту думку про те, що «Іскра» вернулась в 20-те століття. Вважає, що Товариство розвивається не тим шляхом та бачить перспективу розвитку підприємства у виробництві світлодіодів. Висловив своє незадоволення звітом Наглядової ради та запропонував керівництву Товариства визначити перспективи та напрямок розвитку підприємства.

Вислухавши зауваження та пропозиції виступаючих акціонерів, генеральний директор Костів М.А., підсумовуючи усе вищесказане, зазначив:

1)        у зв’язку із важким фінансово-економічним становищем та розпочатою процедурою банкрутства щодо ПАТ «Іскра», дивіденди жодним акціонерам не виплачуються протягом останніх років, ні юридичним особам-акціонерам, ні фізичним особам-акціонерам;

2)        перспектива та напрямки розвитку у Товариства безумовно є, але зважаючи на велику конкуренцію, непогашену кредиторську заборгованість перед банками, розпочату процедуру банкрутства щодо товариства, зменшення ринку збуту продукції через триваючу антитерористичну операцію на Сході України тощо, працювати та розвиватись в таких умовах надзвичайно важко;

3)     але не зважаючи на всі ті умови, в яких зараз перебуває «Іскра», підприємство працює, справно сплачує всі податки та намагається розвиватись і бути конкурентноспроможним в умовах сучасної ринкової економіки.

 

Голову Загальних зборів акціонерів п. Дацюка М. М., який прочитав перелік ухвал, які прийняли Загальні збори акціонерів, висловив подяку акціонерам, Правлінню, Наглядовій раді, Ревізійній комісії, Лічильній комісії та всім, хто безпосередньо взяв участь у обговоренні і прийнятті ухвал та оголосив чергові Загальні збори акціонерів закритими.

 

 

Голова Загальних зборів акціонерів ________ Дацюк Михайло Михайлович

 

 

Секретар Загальних зборів акціонерів ________ Федоренко Людмила Станіславівна

 

 

Вас також зацікавить

Високопотужні світлодіодні лампи промислові циліндричної форми IP20Потужність, Вт: 30, 50, 70

Високопотужні світлодіодні лампи промислові циліндричної форми (aluplast) IP20Потужність, Вт: 30, 50
МАЄТЕ ПИТАННЯ? ЗВЕРТАЙТЕСЬ!
Ми готові відповісти на будь-які Ваші запитання!
+38 (067) 673 77 19
Поставте Ваше запитання  
або залиште номер телефону і менеджер зателефонує Вам!

Your are currently browsing this site with Internet Explorer 6 (IE6).

Your current web browser must be updated to version 7 of Internet Explorer (IE7) to take advantage of all of template's capabilities.

Why should I upgrade to Internet Explorer 7? Microsoft has redesigned Internet Explorer from the ground up, with better security, new capabilities, and a whole new interface. Many changes resulted from the feedback of millions of users who tested prerelease versions of the new browser. The most compelling reason to upgrade is the improved security. The Internet of today is not the Internet of five years ago. There are dangers that simply didn't exist back in 2001, when Internet Explorer 6 was released to the world. Internet Explorer 7 makes surfing the web fundamentally safer by offering greater protection against viruses, spyware, and other online risks.

Get free downloads for Internet Explorer 7, including recommended updates as they become available. To download Internet Explorer 7 in the language of your choice, please visit the Internet Explorer 7 worldwide page.